Program "Liczydło 15°C"
i
"Paliwa na wagę"


Paliwa w temperaturze 15C.

Program do obliczeń zmiany objętości i gęstości paliw płynnych w zależności od zmiany temperatury. Dla systemu Windows i Android